<div dir="ltr">On Tue, Jan 29, 2013 at 9:33 AM, Željko Filipin <span dir="ltr"><<a href="mailto:zeljko.filipin@gmail.com" target="_blank">zeljko.filipin@gmail.com</a>></span> wrote:<br><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote">

<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><div>I have updated the app and favorite button is not visible.</div>

</div></div></div></blockquote><div><br></div><div style>This should have been "button is _now_ visible".</div><div style><br></div><div style>Željko </div></div></div></div>